قرآن کريم نصف جیبی

قرآن کريم نصف جیبی

30,000 تومانموجود

نویسنده:
مترجم: استاد الهی قمشه ای

ابعاد: نیم جيبی 16/1 با‌ ترجمه

قرآن کريم
خطاط: عثمان طاها
با‌ ترجمه
تعداد صفحات: 616 صفحه
دو رنگ
ابعاد: نیم جيبی 16/1
نوع صفحه: كاغذ تحرير
جلد: چرم