آفات زبان (دو جلدی)

آفات زبان (دو جلدی)

17,000 تومانموجود

نویسنده: محسن غفاری
مترجم:

در ميان اعضاء آدمي هيچ عضوي مانند زبان نيست كه در عين كوچكي گناهان بسياربزرگ مرتكب مي‌شود.

آفات زبان (دو جلدی)
نويسنده: محسن غفاري
تعداد صفحات: 288 صفحه- 316 صفحه
نوع صفحه: كاغذ تحرير
تک رنگ
ابعاد: رقعی
جلد: شوميز

توضيحات: در ميان اعضاء آدمي هيچ عضوي مانند زبان نيست كه در عين كوچكي گناهان بسيار بزرگ مرتكب مي‌شود. خواننده در اين كتاب با آفت‌ها و خطراتي كه آدمي از ناحيه زبانش دچار مي‌شود از منظر آيات و احاديث و قصص آشنا مي‌شود..