خواص میوه های خوراکی (میوه درمانی)

خواص میوه های خوراکی (میوه درمانی)

15,000 تومانموجود

نویسنده:
مترجم:

بهترين شيوه درمان استفاده از منابع طبيعی مانند سبزی ها و ميوه ها می باشد

خواص ميوه های خوراکی( ميوه درمانی)
تاليف: مرتضی نظری
قطع رقعی

بهترين شيوه درمان استفاده از منابع طبيعی مانند سبزی ها و ميوه ها می باشد
در اين دو مجموعه خواص ميوه ها و سبزی ها بصورت جداگانه و کافی بيان شده
که شما را در درمان بيماری ياری می کند
که اين نوع درمان عوارض جانبی نداشته و به سلامت شما کمک شايانی می کند.