اطلاعات عمومی نوین (همراه)

اطلاعات عمومی نوین (همراه)

در دست انتشار

نویسنده: سید جمال حیدری
مترجم:

اطلاعات عمومی نوین (همراه)


 

تعداد صفحات: 976 صفحه
نوع صفحه: کاغذ تحریر
گروه سني : برای تمامی گروه های سنی
مرجع
جلد سخت

این کتاب برطبق نیازهای اساسی امروز جامعه ی اسلامی تدوین شده و میتواند به عنوان یک کتاب علمی سودمند، خصوصا در زمینه های علوم اجتماعی و مذهبی، مورد توجه دانش پژوهان مسلمان و مربیان گرامی قرار گیرد.